HSP Voimaryhmät
— hyvinvointia ja kannustusryhmiä erityisherkille

Voimaryhmät-hanketta alettiin valmistella syksyllä 2017. Onnistuneen vertaisryhmätoiminnan pohjalta Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA myönsi avustuksen vuosiksi 2019-2021.

Erityisherkät aikuiset kokevat helpommin stressiä tai yksinäisyyden tunteita. Heillä on korkeampi riski sairastua kakkostyypin diabetekseen ja masennukseen. Voimaryhmien avulla pyritään parantamaan erityisherkkien osallisuuden tunnetta ja toimintakykyä. Hankkeen aikana luotiin ratkaisukeskeisiä ja toiminnallisia matalan kynnyksen vertaisryhmiä. Voimaryhmä-ohjaajakoulutuksen läpi käyneet vapaaehtoiset vetivät ryhmiä omilla kotipaikkakunnillaan.

Hankkeessa pyrittiin tavoittamaan erityisesti ne erityisherkiksi itsensä tunnistaneet aikuiset, jotka olivat keskimääräistä stressaantuneempia tai yksinäisempiä. Ryhmissä jokainen asetti henkilökohtaisen tavoitteen, jota kohti pyrittiin muiden voimaryhmäläisten ja ohjaajan kannustuksella. Voimaryhmien avulla luotiin hyvinvointia keskinäisen kannustamisen keinoin.

Hankkeen ohjausryhmä

Maritta Nikkinen, HSP Suomi ry, ohjausryhmän puheenjohtaja

Jyrki Eräkorpi, Helsingin Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys ry, kehityspäällikkö

Vesa Joutsen Tampereen ammattikorkeakoulu, sosionomikoulutuksen yksikkö

Anne Kouvonen, Helsingin yliopisto, yhteiskuntapolitiikan professori

Kati Rikala, Tampereen mielenterveysseura ry, toiminnanjohtaja

Terhi Savilahti, Balanssi ry (varaedustaja puheenjohtaja Heli Tranberg)

Markus Raivio, Kukonori, toiminnanjohtaja

Emilia Aalto, projektikoordinaattori, ohjausryhmän sihteeri

 

Maalaus Jaatinen Anniina, leijona

Hankkeen yhteistyökumppanit

Balanssi logo

Balanssi ry

HNMKY-logo

Helsingin Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys ry

Kukunori ry logo

Kukonori ry

Tampereen mielenterveysseuran logo

Tampereen Mielenterveysseura ry

Anne Kouvonen, sosiaalipolitiikan professori, Helsingin yliopisto. Kuva: Mikko Käkelä

Professori Anne Kouvonen

Psykiatri, psykoterapeutti Ben Furman