HSP Voimaryhmät
— hyvinvointia ja kannustusryhmiä erityisherkille

Voimaryhmät-hanketta alettiin valmistella syksyllä 2017. Vuodenvaihteessa yhdistyksen jäsenet saivat koulutusta ratkaisukeskeisiin menetelmiin. Keväällä 2018 HSP – Suomen Erityisherkät ry:n vapaaehtoiset toteuttivat Voimaryhmät-pilotin. Sen tukijana toimi psykiatri, psykoterapeutti Ben Furman. Erilaisten teemojen alla toteutuneisiin ryhmiin osallistui runsaasti yhdistyksen jäseniä. Onnistuneen vertaisryhmätoiminnan pohjalta haettiin STEA:lta (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus) avustusta. Tämä myönnettiin vuosiksi 2019-2021.

Erityisherkät aikuiset kokevat helpommin stressiä tai yksinäisyyden tunteita. Tästä seuraa muun muassa korkeampi riski sairastua kakkostyypin diabetekseen ja masennukseen. Voimaryhmien avulla pyritään parantamaan erityisherkkien osallisuuden tunnetta ja toimintakykyä. Hankkeen aikana luodaan ratkaisukeskeisiä ja toiminnallisia matalan kynnyksen vertaisryhmiä. Voimaryhmä-ohjaajakoulutuksen läpi käyneet vapaaehtoiset vetävät ryhmiä omilla kotipaikkakunnillaan.

Hankkeessa pyritään tavoittamaan erityisesti ne erityisherkiksi itsensä tunnistaneet aikuiset, jotka ovat keskimääräistä stressaantuneempia tai yksinäisempiä. Ryhmissä jokainen asettaa henkilökohtaisen tavoitteen, jota kohti pyrkii muiden voimaryhmäläisten ja ohjaajan kannustuksella. Ryhmän jäsenet tukevat toinen toisiaan ja ohjaaja auttaa heitä saavuttamaan tavoitteitaan ratkaisukeskeisin keinoin. Ryhmään kuuluu korkeintaan kuusi jäsentä ja ryhmät tapaavat joka toinen viikko, yhteensä kahdeksan kertaa. 

Ryhmän vaikutusta osallistujien elämänlaatuun arvioidaan ryhmän ensimmäisellä ja viimeisellä kokoontumiskerralla sekä kahden kuukauden päästä ryhmän tapaamisten päättymisestä.

Voimaryhmien avulla halutaan luoda hyvinvointia keskinäisen kannustamisen keinoin!

Hankkeen ohjausryhmä

Maritta Nikkinen, HSP Suomi ry, ohjausryhmän puheenjohtaja

Jyrki Eräkorpi, Helsingin Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys ry, kehityspäällikkö

Vesa Joutsen Tampereen ammattikorkeakoulu, sosionomikoulutuksen yksikkö

Anne Kouvonen, Helsingin yliopisto, yhteiskuntapolitiikan professori

Kati Rikala, Tampereen mielenterveysseura ry, toiminnanjohtaja

Terhi Savilahti, Balanssi ry (varaedustaja puheenjohtaja Heli Tranberg)

Markus Raivio, Kukonori, toiminnanjohtaja

Emilia Aalto, projektikoordinaattori, ohjausryhmän sihteeri

Elina Akola, hallintopäällikkö, ohjausryhmän esittelijä

Maalaus Jaatinen Anniina, leijona

Hankkeen yhteistyökumppanit

Balanssi logo

Balanssi ry

HNMKY-logo

Helsingin Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys ry

Kukunori ry logo

Kukonori ry

Tampereen mielenterveysseuran logo

Tampereen Mielenterveysseura ry

Anne Kouvonen, sosiaalipolitiikan professori, Helsingin yliopisto. Kuva: Mikko Käkelä

Professori Anne Kouvonen

Psykiatri, psykoterapeutti Ben Furman